Planetto Tours
Planetto Tours
אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות לפראג

טיסות לפראג


טיסות שכר לפראג
  חברה מחיר מספר לילות יציאה  
טיסת שכר לפראג $429 10 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $459 2 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $489 10 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $509 9 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $509 2 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $549 2 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $579 9 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $589 2 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $669 5 22/08/2019
טיסת שכר לפראג $669 6 22/08/2019
חבילת נופש לפראג
  מלון מחיר מספר לילות יציאה  
חבילת נופש לפראג FORTUNA WEST (EX COMFORT) $515 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג ILF HOTEL $520 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג FORTUNA WEST (EX COMFORT) $525 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג FORTUNA WEST (EX COMFORT) $525 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג OLYMPIC TRISTAR $528 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג A AND O RHEA PRAGUE HOTEL (EX.RHEA FORTUNA) $529 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג ILF HOTEL $530 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג ILF HOTEL $530 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג KRYSTAL $533 2 22/08/2019
חבילת נופש לפראג OLYMPIC $535 2 22/08/2019